Historia zmian strony "V zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Piotr Tuszkowski 02-02-2018 14:27 Publikacja treści pokaż
Piotr Tuszkowski 02-02-2018 14:24 Publikacja treści pokaż
Piotr Tuszkowski 02-02-2018 14:19 Publikacja treści pokaż
Piotr Tuszkowski 02-02-2018 14:19 Zmiana treści.