Historia zmian strony "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Joanna Wasilewska 04-12-2018 15:47 Publikacja treści pokaż
Joanna Wasilewska 04-12-2018 15:47 Dodanie pliku "Zarządzenie 7 2018.pdf".
Joanna Wasilewska 04-12-2018 15:47 Dodanie pliku "Zal._1 wzór ofery.docx".
Joanna Wasilewska 04-12-2018 15:44 Zmiana treści.
Joanna Wasilewska 04-12-2018 15:41 Zmiana treści.