Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony pn. Dostawa pojazdu do transportu 10 osób lub więcej przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Marcin Siedlecki 31-12-2020 08:32 Publikacja treści pokaż
Marcin Siedlecki 31-12-2020 08:32 Dodanie pliku "7b Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf".
Marcin Siedlecki 17-12-2020 13:48 Publikacja treści pokaż
Marcin Siedlecki 17-12-2020 13:48 Dodanie pliku "6a Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc".
Marcin Siedlecki 17-12-2020 13:47 Dodanie pliku "6a Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf".
Marcin Siedlecki 10-12-2020 13:07 Publikacja treści pokaż
Marcin Siedlecki 10-12-2020 13:07 Dodanie pliku "4a Informacja z otwarcia ofert.doc".
Marcin Siedlecki 10-12-2020 13:07 Usunięcie załącznika "4b Informacja z otwarcia ofert.doc ".
Marcin Siedlecki 10-12-2020 13:06 Dodanie pliku "4b Informacja z otwarcia ofert.doc".
Marcin Siedlecki 10-12-2020 13:06 Zmiana treści.
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:18 Publikacja treści pokaż
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:17 Nadpisanie załącznika: "3d Załącznik nr 6 do SIWZ IPU zakt..docx".
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:17 Dodanie pliku "3d Załącznik nr 6 do SIWZ IPU zakt..docx".
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:17 Dodanie pliku "3c Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.12.2020.pdf".
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:17 Dodanie pliku "3b Modyfikacja treści SIWZ z 08.12.2020.pdf".
Marcin Siedlecki 08-12-2020 17:15 Zmiana treści.
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:17 Publikacja treści pokaż
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:17 Zmiana treści.
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:15 Dodanie pliku "2a Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.doc".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:15 Usunięcie załącznika "2a Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.doc ".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2f Ogłoszenie o zamówieniu.pdf".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2bZałączniki nr 2-5 do SIWZ.doc".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2c Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.docx".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2 SIWZ.pdf".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2 SIWZ.docx".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2d Załącznik nr 1 do formularza OFERTA.docx".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:14 Dodanie pliku "2a Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.doc".
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:13 Zmiana treści.
Marcin Siedlecki 02-12-2020 08:12 Zmiana treści.