Dodana: 23 wrzesień 2020 15:55

Zmodyfikowana: 5 maj 2021 13:29

Dostępność architektoniczna urzędu na zdjęciach

ZDJĘCIE 1

Parking Urzędu Miejskiego w Wasilkowie zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Białostocką i Sienkiewicza, wjazd samochodem na parking jest możliwy z obu wyżej wskazanych dróg. Do dyspozycji klientów jest 40 miejsc parkingowych, w tym oznaczone miejsce dla kierowców z niepełnosprawnością, znajdujące się tuż przy wjeździe od strony ul. Sienkiewicza.

Ilustracja do artykułu - pkt. 1 Miejsce parkingowe.jpg

ZDJĘCIE 2

Z parkingu do wejścia do budynku od strony ul. Sienkiewicza można się dostać korzystając z podjazdu wykonanego z płyt chodnikowych o długości 10m. Podjazd ograniczony jest z prawej strony linią budynku, z lewej strony metalową balustradą z podwójną poręczą.

Ilustracja do artykułu pkt. 2 Ciąg komunikacyjny z parkingu do wejścia do budynku.jpg

ZDJĘCIE 3

Do wejścia do budynku od strony ul. Sienkiewicza prowadzą od strony północnej schody (pięć stopni) oraz od strony parkingu (od strony południowej) podjazd o długości 10m. Drzwi do budynku wyposażone są w ukośny pochwyt, otwierają się na zewnątrz na lewą stronę. Po wejściu znajdziemy się w wąskim przedsionku, który kończy się drzwiami z pochwytem otwieranymi również na stronę lewą.

Ilustracja do artykułu pkt. 3 Wejście do budynku ul. Sienkiewicza.jpg

ZDJĘCIE 4

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ulicy Białostockiej. Z ciągu pieszego ul. Białostockiej do budynku prowadzą wyłącznie schody (6 stopni), z balustradą metalową z poręczą umiejscowioną w centralnej części schodów. Po wejściu schodami klient trafia na zadaszony szeroki spocznik. Na ścianie po lewej stronie od wejścia zawieszone są czerwone tablice administracyjne z nazwami: Urząd Miejski w Wasilkowie, Rada Miejska w Wasilkowie oraz tablica z godłem państwowym. Nad tablicami powiewa całorocznie wywieszona flaga państwowa oraz flaga Gminy Wasilków (żółto-czarno-żółta). Na ścianie po prawej stronie przed wejściem zlokalizowany jest dzwonek. Do budynku prowadzą przeszklone drzwi z pochwytem otwierane na stronę prawą. Po przekroczeniu drzwi zewnętrznych klient trafia do przedsionka, z którego do hallu urzędu prowadzą ponownie przeszklone drzwi z pochwytem.

Ilustracja do artykułu 4 Wejście do budynku ul. Białostocka.jpg

ZDJĘCIE 5

Nieduży hall główny Urzędu Miejskiego, z którego prowadzą trzy ciągi komunikacyjne: schody łamane z zabiegami prowadzące na piętro budynku, korytarz w lewej części wiodący do pokojów nr 4 i nr 8, korytarz po prawej stronie, którym można się dostać do Biura Obsługi Interesanta, Kasy, Sali konferencyjnej, toalet oraz pokojów nr 1,2, 3, 7. Naprzeciwko wejścia do hallu zlokalizowane są stolik i krzesła przeznaczone dla interesantów oraz stojak z drukami i ulotkami informacyjnymi. Na ścianie po prawej stronie po wejściu do hallu znajduje się gablota z ogłoszeniami urzędowymi.

Ilustracja do artykułu - pkt 5 korytarz parteru.jpg

ZDJĘCIE 6

Na ścianie przy pokoju nr 1 w hallu wywieszony jest spis pokojów Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Na parterze rozmieszone są:

 1. Inwestycje; Utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego,

 2. Urząd Stanu Cywilnego; Ewidencja Ludności; Dowody Osobiste,

 3. Urząd Stanu Cywilnego; Ewidencja Ludności; Dowody Osobiste,

 4. Architektura; Planowanie przestrzenne; Ochrona środowiska; Gospodarka Wodna; Czyste Powietrze,

 5. Sala konferencyjna,

 6. Kasa,

 7. Geodezja; Rolnictwo; Gospodarka nieruchomościami,

 8. Kierownik Wydziału BGGN,

  Na piętrze znajdują się

 9. Sala narad,

 10. Promocja; Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sportowymi;  Fundusz Sołecki,

 11. Informatycy,

 12. Zarządzanie kryzysowe; Ochrona ppoż; Obrona cywilna; Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

 13. Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska,

 14. Sekretariat; Biuro Rady Miejskiej,

 15. Burmistrz,

 16. Zastępca Burmistrza,

 17. Skarbnik Gminy,

 18. Księgowość podatkowa,

 19. Wymiar podatków i opłat,

 20. Księgowość podatków i opłat,

 21. Kadry,

 22. Oświata; Działalność gospodaracza; Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 23. Obsługa prawna,

 24. Sekretarz,

 25. Fundusze unijne,

 26. Zamówienia publiczne,

Ilustracja do artykułu pkt 6 - Tablica ze spisem pokojów.jpg

ZDJĘCIE 7

Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się po lewej stronie po wejściu do budynku od strony ul. Sienkiewicza. Stanowisko z niskim okienkiem i wąskim blatem recepcyjnym, zabudowane w dolnej części kompozytem poliwęglanowym, w górnej części przeszklone. Biuro wyposażone jest w pętlę indukcyjną. Przy okienku recepcyjnym krzesło dla interesanta. Na ściankach-szybach biura wywieszone bieżące ogłoszenia.

Ilustracja do artykułu -pkt 7 Biuro Obsługi Interesanta.jpg