Jednostki Pomocnicze

Sołectwa

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Sołectwo tworzą mieszkańcy stale zamieszkujący na terytorium jednostki, mając prawo wyborcze w wyborach samorządowych.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jej działalność społeczno – gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy

Sołtysi - Gmina Wasilków

Dąbrówki Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka t.tyszkiewicz@soltys.wasilkow.pl
Jurowce Robert Rogowski r.rogowski@soltys.wasilkow.pl
Nowodworce Adam Robert Zawistowski a.zawistowski@soltys.wasilkow.pl
Rybniki Jacek Kolesiński j.kolesinski@soltys.wasilkow.pl
Sielachowskie Osowicze Adam Borowski a.borowski@soltys.wasilkow.pl
Sochonie Katarzyna Dąbrowska k.dabrowska@soltys.wasilkow.pl
Studzianki I Jolanta Szymańska j.szymanska@soltys.wasilkow.pl
Studzianki II Eugenia Górko e.gorko@soltys.wasilkow.pl
Woroszyły Jan Woroszyło j.woroszylo@soltys.wasilkow.pl
Katrynka Wiesława Gajewska w.gajewska@soltys.wasilkow.pl
Wólka Przedmieście - Wólka Poduchowna Daniel Waszczeniuk d.waszczeniuk@soltys.wasilkow.pl

 

Dodana: 4 czerwiec 2019 12:16

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 11:37