Struktura Urzędu

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
kierownik: Zbigniew Tochwin
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 24
tel. (85)7185400 w. 020

Wydział Finansowy
kierownik: Joanna Kunikowska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 17
tel. (85)7185400 w. 030

Wydział Strategii i Rozwoju
kierownik: Dominika Jocz
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 16
tel. (85)7185400 w. 013

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
kierownik: Piotr Kruszewski
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 8
tel. (85)7185400 w. 018

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik: Jolanta Hajduczenia,
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 2
tel. (85)7185400 w. 031

Radca Prawny
Monika Miklaszewicz
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 23
tel. (85)7185400 w. 032

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego / IOD
Kazimierz Kmita
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 012