Wniosek o dowód osobisty

Dowód osobisty – informacje


Dowód osobisty to dokument:

stwierdzający tożsamość osoby

poświadczający obywatelstwo polskie

uprawniający do przekraczania granic państw:

a)  członkowskich Unii Europejskiej,

b)  wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (np. Islandia, Norwegia i Liechtenstein),

c)  niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 

Poniżej podstawowe informacje dotyczące dowodu osobistego. Podane linki przekierowują do strony Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl. Postępując zgodnie z wskazówkami na stronie Ministerstwa można złożyć wniosek elektronicznie. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli chcesz złożyć wniosek elektroniczny o dowód osobisty — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Jak uzyskać profil zaufany.

Chcesz wyrobić dowód osobisty? Na początku sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie.

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach strefy Schengen. Poniżej, dowiesz się jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka.

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Klikając w link powyżej dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

 

Źródło: https://obywatel.gov.pl

 

 

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie zapraszamy z:

 

  • kolorowym zdjęciem na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu 

     

     
  • dotychczasowym dowodem osobistym lub ważnym paszportem— jeśli posiasz,

 

  • dokumentem podróży (na przykład paszport) lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.


 

Urząd Stanu Cywilnego


Jolanta Hajduczenia, Elżbieta Wróblewska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 1, pok. 2
tel. (085)7185400 w. 31