Struktura Urzędu

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
kierownik: Zbigniew Tochwin
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 16
tel. (085)7185400 w. 20
e-mail: sekretarz@wasilkow.pl

Wydział Finansowy
kierownik: Anna Pochodin,
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 17
tel. (085)7185400 w. 30
e-mail: skarbnik@wasilkow.pl

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
kierownik: Piotr Bujwicki,
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 24
tel. (085)7185400 w. 13
e-mail: vice@wasilkow.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Jolanta Hajduczenia,
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 2
tel. (085)7185400 w. 31
e-mail: j.hajduczenia@wasilkow.pl

Radca Prawny
Paulina Rudnik
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 8
tel. (085)7185400 w. 32
e-mail: prawnik@wasilkow.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kazimierz Kmita
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 12
tel. (085)7185400 w. 25
email: k.kmita@wasilkow.pl