Struktura Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - dane kontaktowe

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
kierownik: Zbigniew Tochwin

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 27
tel. (85)7185400 w. 020

z-ca kierownika: Marcin Siedlecki

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 21

tel. (85)7185400 w. 012

Wydział Finansowy
kierownik: Joanna Kunikowska

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 19
tel. (85)7185400 w. 030

z-ca kierownika: Edyta Kunda,

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 19
tel. (85)7185400 w.019

Wydział Strategii i Rozwoju
kierownik: Dominika Jocz-Lenkiewicz

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 18
tel. (85)7185400 w. 013

z-ca kierownika: Adam Radziszewski,

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 15
tel. (85)7185400 w. 027

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
kierownik: Piotr Kruszewski
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 26
tel. (85)7185400 w. 043

z-ca kierownika: Beata Grzegorczyk-Andrejczuk

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 6
tel. (85)7185400 w. 026

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik: Elżbieta Wróblewska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok.2   
tel. (85)7185400 w. 031

z-ca kierownika: Jolanta Hajduczenia

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 3
tel. (85)7185400 w. 023

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  
IOD: Kazimierz Kmita

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej: Robert Daniłowicz


Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 11
tel. (85)7185400 w. 025

Wydział Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych

kierownik: Aneta Kazuczyk

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Polna 1/4A,
tel. (85)7185400 w. 041

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

kierownik: Marta Goralewska

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 10
tel. (85)7185400 w. 037

Radca Prawny


Monika Miklaszewicz / Jakub Ławniczak
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 14
tel. (85)7185400 w. 032